Sąlygos sakiniai Spausdinti
( 3 Votes )
Parašė Vidmantas Šarkys   

Sąlyginio sakinio sintaksė

Norėdami sukurti šakotąjį algoritmą realizuojančią programą naudosimės sąlygos (if) sakiniais. Python programavimo kalboje sąlygos sakiniai aprašomi tokia sintakse:

if ( sąlyga ):
      vykdomas veiksmas 1
      vykdomas veiksmas 2
      ...
else:
      vykdomas veiksmas 1
      vykdomas veiksmas 2
      ...


Po žodelio if aprašoma tikrinama sąlyga. Ji pasirinktinai gali būti skliausteliuose jeigu ją sudaro vienas reiškinys. Gi kitu atveju - jeigu naudojamės žodeliais AND, OR norėdami sukurti sudėtinę sąlygą - skliaustus naudoti būtina. Kitoje eilutėje aprašomi veiksmai, kurie vykdomi, jeigu sąlyga yra tenkinama. Vykdomų veiksmų kiekis neribotas, tačiau visi jie turi būti vienodai atitraukti nuo krašto - pagal bazines Python tabuliacijos taisykles. Po žodelio else analogiškai surašomi sakiniai, kurie bus įvykdyti kuomet pradinė sąlyga nebus tenkinama. Žodelis else nėra būtinas, tačiau po jo tolesnis sąlyginio sakinio aprašymas nėra galimas.

Konstrukcija elif

Python programavimo kalboje nėra populiarių kitose kalbose switch bei case konstrukcijų, leidžiančių pagal sąlygą išrinkti vykdomą veiksmą. Šioje situacijoje patogu naudotis nagrinėjamu Python sąlyginiu sakiniu bei konstrukcija elif, kuri leidžia paprastai ir greitai aprašyti daugybę skirtingų sąlygų ir nurodo veiksmus, vykdomus kažkurią iš jų tenkinant.