Įvestis/Išvestis Spausdinti
( 6 Votes )
Parašė Vidmantas Šarkys   

Duomenų įvestis bei išvestis sudaro sąlygas komunikuoti kompiuterio procesoriui su vartotoju. Kiekvienoje programavimo kalboje implementuotas mažiausiai vienas būdas įvesti bei išvesti duomenis, kai kurių kalbų kūrime įvesčiai/išvesčiai skirta daugiau dėmesio, siekiant optimizuoti bei supaprastinti duomenų siuntimą bei patogų jų pateikimą vartotojui. Susipažinsime su įvestimi bei išvestimi Python programavimo kalboje, kuria ne tik paprastai bei intuityviai leidžia atlikti bazines I/O procedūras, tačiau turi ir nemažai integruotų metodų duomenų apdorojimui, apipavidalinimui.

Skyriuje "Standartinė I/O" apžvelgsime elementarius būdus išvesti informaciją ekrane bei nuskaityti vartotojo įvestas reikšmes programos vykdymo metu. Taip pat apžvelgsime keletą metodų išvedamo teksto išvaizdos optimizavimui.

"Darbas su failais" skirtas apžvelgti Python galimybes saugoti bei nuskaityti informaciją išoriniuose failuose. Panagrinėsime failų prijungimo subtilybes, metodus, leidžiančius naviguoti prijungtame faile, dažniausias programuotojų klaidas.

Paskutiniame skyriuje - "Tinklo I/O" - trumpai peržiūrėsime pagrindinius Python metodus, skirtus dirbti su tinklo duomenimis. Panagrinėsime tokius variantus kaip jungimasis prie FTP serverio ar duomenų bazės, soap žinučių siuntimas, duomenų perdavimas bei priėmimas tcp protokolu.