Bazinė sintaksė Spausdinti
( 13 Votes )
Parašė Vidmantas Šarkys   

Python kalbos sintaksė pasižymi paprastumu ir lengvu skaitomumu, todėl puikiai tinka
pradedančiajam programuotojui. Iš kitos pusės, egzistuoja daugybė panašumų su kitomis
populiariosiomis programavimo kalbomis. Pirmiausiai - būtent apie šiuos panašumus.

Pagrindiniai operatoriai

Operatorius Aprašymas
Operatorius Aprašymas
+ Sudėtis
== Lygybės tikrinimas
- Atimtis
!= Nelygybės tikrinimas
* Daugyba
> Daugiau
/ Dalyba
< Mažiau
% Liekana (atlikus dalybą)
>= Daugiau arba lygu
// Sveikoji dalis (atlikus dalybą)
=< Mažiau arba lygu
** Skaičiaus pakėlimas laipsniu
+= , -=, *=, /= Žr. pavyzdį žemiau

Sąlygos tikrinimo sakiniuose naudosimės taip pat intuityviai suprantamais ir kitose
kalbose naudojamais operatoriais AND, OR, NOT.


Tabuliacija

Turbūt vienas iš pirmųjų niuansų, į kurį atkreips dėmesį programuotojai, nagrinėjantys Python
kodą - blokų struktūrą indikuojančių simbolių ( pavyzdžiui, { ir } C++ kalboje) nebuvimas. Bloko
eilutės išskiriamos naudojant tabuliaciją. Vizualiai toks išskyrimas matomas akivaizdžiai:

for i in [1,2,3,4,5]:
		
      print(i)
		
      if (i % 2==0): 
		

			     print('   ')
		

			     print('lyginis skaicius') 
		

			     print('   ') 
		
   print('.')
		

			

Tabuliacija sudaroma tarpais arba TAB mygtuku. Tiesa, kai kurie interpretatoriai gali
neleisti maišyti šių dviejų metodų vienoje eilutėje. v3.3.0 IDLE TAB tarpus automatiškai
konvertuoja į paprastuosius (spacebar) tarpus. Iš esmės nėra svarbus tabuliacijos ilgis,
tačiau labai svarbu, jog aukštesnės eilės blokai būtų atitraukti toliau nei žemesnės eilės
blokų eilutės
(kaip pavyzdyje aukščiau). Jei sekanti eilutė nesilygiuos nei su viena iš aukščiau
esančių tabuliacijos žymų, interpretatorius praneš apie klaidą.


Sakiniai

Python programavimo kalboje nėra būtina dėlioti simbolį ";" siekiant parodyti sakinio pabaigą - jei eilutėje nėra daugiau simbolių, interpretatorius daro prielaidą, jog sakinys baigtas. Tiesa, kabliataškis vis vien gali būti naudojamas, o norėdami kelis sakinius sutalpinti vienoje eilutėje privalome jį naudoti:

		

			a=56; print(a) //Klaidos nebus
		

			b=42 print(b) //Interpretatorius praneš apie klaidą.
		

			

Jei turime ilgą sakinį ir norime jį išskaidyti keliose eilutėse, galime pasinaudoti simboliu "\":

suma = 6 + 78 + 6 + 7 + \

		3 + 2 + 4 + 5 + \

		5 + 9 + 7
print(suma)

Kintamieji ir priskyrimas

Python - dinaminė programavimo kalba. Tai reiškia, jog duomenims nėra statiškai rezervuojama atminties vieta. Aprašant kintamąjį nereikia nurodyti jo tipo. Nors Python galime pavadinti "betipe" kalba, egzistuoja tam tikri standartiniai duomenų tipai:

Skaičiai (sveikieji arba realieji), simbolių sekos, duomenų struktūros (sąrašai, sekos, žodynai).

Priklausomai nuo to, kokius duomenis programuotojas priskiria kintamajam, vėliau bus leidžiama su kintamuoju atlikti vienokius ar kitokius veiksmusElementaru, jog atimtis tarp simbolių sekų negalima. Tačiau sudėtį (ar daugybą!) taikyti galime:

Reikšmės priskyrimas kintamajam atliekamas su lygybės operatoriumi - visai kaip ir daugelyje kitų programavimo kalbų. Kintamajam galime priskirti reikšmę, reiškinį, funkcijos rezultatą, duomenų struktūrą ar net objektą (Python kalboje kiekvienas kintamasis ir yra objektas!). Galime vienoje eilutėje priskirti reikšmes ir keliems kintamiesiems iš karto (tai taps ypač naudinga, kai išmoksime naudotis ciklais):

		

			a, b, c = 5, "coderland.lt", 3.2 // reikšmės priskirinėjamos iš eilės
		

			


Komentarai

Profesionaliai programos kodą rašantis programuotojas neapsieina be komentarų - kodo skaitomumą palengvinančių pastabų. Python programavimo kalboje egzistuoja 3 komentarų žymėjimai:

		

			# Vienos 
		

			# eilutės 
		

			# komentaras
		


		

			''' 
		

			Keleto
		

			eilučių
		

			komentaras
		

			'''
		


		

			def coderland():
		

			    """
		

			    Failo ar funkcijos trumpam aprašui
		

			    galime naudoti šį keleto eilučių komentarą
		

			    """
		

			


Susipažinome su pagrindiniais Python sintaksės aspektais. Į juos gilinsimės bei juos taikysime tolesnėse pamokose.