Prolog terminai Spausdinti
( 0 Votes )
Parašė Aurimas Šimkus   

Kadangi Prolog kalba gerokai skiriasi nuo tradicinių programavimo kalbų, tai ir jos terminologija yra kitokia. Norint išmokti programuoti Prolog, būtina šią terminologiją žinoti. Čia pateikiami terminai naudojami ir kituose straipsniuose bei papildomai nebeaiškinami.

 • Konstantos. Prolog kalboje yra dviejų tipų konstantos:

  • Skaičiai. Sveikieji ir realieji. Realiųjų dešimtainė dalis skiriama tašku.

  • Atomai. Tai yra simbolių eilutė, kurią sudaro: raidės, skaičiai ir pabraukimo simbolis '_'. Pirmasis atomo simbolis turi būti mažoji raidė. Iš kitokių simbolių sudarytas atomas turi būti rašomas tarp apostrofų. Pavyzdžiai: salta, a1, g4_1, eTinklas, 'Kitoks atomas?'.

 • Faktai. Tai žinių bazės vienetas, aprašantis objektą. Gali būti be argumentų arba turėti kelis. Pvz.: greitas, greitis(10), metai(2012, sausis, 21). Fakto pavadinimas - atomas.

 • Argumentai. Fakto argumentas gali būti atomas, skaičius, struktūra.

 • Užklausos. Kitaip dar vadinamos - teiginiais. Užklausa teikiama Prolog interpretatoriui ir ji bando rasti ją atitinkanį faktą.

 • Struktūros. Tai yra Prolog kalbos vienetas, aprašantis medžio tipo (bet nebūtinai) faktus, užklausas arba taisykles. Pavyzdys: namas(murinis, dydis(aukstis(10), plotas(20, 30))).

 • Termai. Termu vadinama konstanta, struktūra (faktas, taisyklė, užklausa) arba kintamasis.

 • Žinių bazė. Tai pagrindinė Prolog programos duomenų bazė, kurioje saugoji faktai ir taisyklės.

 • Komentarai. Programuotojui reikalingas, tačiau programai įtakos nedarantis tektsas rašomas tarp /* ir */ simbolių.

 • Kintamieji. Jie naudojami užkalusose arba taisyklėms formuluoti. Naudojami susiejimui arba reikšmės konkretizavimui. Kinamasis turi būti eilutė prasidedanti didžiaja raide arba pabraukimo ženklu. Pvz.: X, Y, Abc, _a, _A

  • Sukonkretinti kintamieji. Kintamieji su priskirtomis pradinėmis reikšmėmis

  • Nesukonkretinti kintamieji. Kientamieji be priskirtų pradinių reikšmių.

 • Konjunkcija. Tai yra loginis ir, Prolog kalboje rašomas kableliu. Pvz. užkalusa: salta, temperatura(-5). - abu teiginiai turi būti teisingi.

 • Neigimas. Gražina pakeitą loginę reikšmę (iš true į false ir atvirkščiai). Sintaksė: not( sąlyga ), kur sąlyga yra termas.

 • Disjunkcija. Tai yra loginis arba, Prolog kalboje rašomas kabliataškiu. Pvz. užklausa: metai(2012); miestas(siauliai). - bent vienas teiginys turi būti teisingas.

 • Taisyklės. Kitaip dar vadinamos sąryšiais. Jos gali turėti parametrų ir jais susieti faktus, kitas taisykles arba atlikti kitus veiksmus.

 • Procedūros. Vienodo pavadinimo faktų arba taisyklių rinkinys, dažnai yaip aprašantis sąlygas ir variantus. Vienas faktas arba taisyklė taip pat gali būti vadinami predikatu.

 • Predikatai. Sinonimas procedūrai.