Algoritmai programavime Spausdinti

Algoritmas (angl. algorithm) – tai tam tikra veiksmų seka, kurią reikia atlikti norint pasiekti tam tikrą rezultatą.

Šiame skyrelyje pateikiami svarbiausi ir dažniausiai programavime reikalingi algortimai.