Pirma programa Spausdinti
( 44 Votes )

Parašė Aurimas Šimkus   

Per pirmąją pamoką apžvelgsime programavimo kalbų C ir C++ pagrindus: kaip sukurti elementarią programą, kokius elementus, bibliotekas naudoti, kuo skiriasi C ir C++.

Taigi pradėkime nuo pavyzdžio - programos, skirtos išspausdinti ekrane tekstą:

C kodas:

#include <stdio.h>
int main()
{
 printf("Pirma programa! \n");
 gets("");
 return 0;
}

 

C++ kodas:

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
 cout << "Pirma programa!" << endl;</iostream>
 cin.get();
 return 0;
}

 

Ir C ir C++ kode visų pirma yra įtraukiamos naudosimos bibliotekos. Šiuo atveju tai yra stdio.h ir iostream. Jos yra teksto įvedimo/išvedimo bibliotekos. C naudojame gets("") funkciją, kuri užlaiko programos išvesties teksta ją sukompiliavus, o C++ naudojame funkciją cin.get(). namespace std yra naudojama vardų srtiris įvesties ir išvesties srautams (cin ir cout).

Kitas žingsnis - susikurti pagrindinę funkciją main(). Prieš ją rašome žodelį void, kadangi šiuo atveju funkcija negražins jokių reikšmių. Pastaba! Ne visi kompiliatoriai supranta main() funkcijos rąžinamą void duomens tipą ir reikalauja int! Kitokius atvejus apžvelgsime pamokoje apie funkcijas. Funkcijos turinį įrėminame laužtiniais skliaustais {}.

 

Programų vykdymo pavyzdys: