Įvestis / išvestis Spausdinti
( 25 Votes )

Parašė Aurimas Šimkus   

Įvestis ir išvestis programavime paprastai naudojama kuriant konsolines programas. Įvesti ir išvesti galima kelis tipus: natūraliuosius, realiuosius skaičius, simbolius, tekstą. Programavimo kalbose C ir C++ tokie sakiniai yra aprašomi kiek skirtingai.

Ši pamoka yra iliustruota elementariu pavyzdžiu. Pavyzdinėje programoje apžvelgiami kelių tipų kintamieji.

C kodas:

#include <stdio.h>
int main()
{
 int a;
 float b; 
 char c[1], d[10];

 printf("Iveskite naturaluji skaiciu:");
 scanf("%d", &a);
 printf("Iveskite realuji skaiciu:");
 scanf("%f", &b); 
 printf("Iveskite kelis simbolius:");
 scanf("%s", d);

 printf("a+b %f", a+b);
 printf("%s\n", d);
 
 return 0;
}

 

C tekstas ekrane yra išvedamas per funkciją printf(). Skliausteliuose yra rašoma tai, ką norimą išspausdinti ekrane. Jei tai atskiras tekstas, neaprašytas kintamuoju, tai jį įvedame skliausteliuose: 7, 9, 11 eilutės. Jeigu norima išvesti kintamojo reikšmę, ar veiksmo tarp jų reikšmę, reikia aprašyti ir kintamojo tipą: 13-14 eilutės. Prieš kintamojo tipą rašomas procento ženklas.

Patys kintamieji turėtų būti deklaruoti jau main() funkcijos pradžioje. Kintamojo tipas aprašomas prieš kintamąjį - 4-6 eil.:

  1. int - natūralieji skaičiai
  2. float - realieji skaičiai
  3. char - simbolis. Jeigu prie kintamojo pavadinimo laužtiniuose skliausteliuose rašomas skaičius, tai tas skaičius parodo, kiek simbolių sudaro eilutę.

Pagrindiniai kintamųjų tipai aprašant juos funkcijose printf() ir scanf():

  1. d - natūralieji skaičiai,
  2. f - realieji skaičiai,
  3. c - vienas simbolis
  4. s - tekstas, simbolių eilutė

Nuskaitymui iš klaviatūros naudojama scanf() funkcija. Nuskaitydami pirmiausia kabutėse aprašome kintamųjų tipus, kurios įvedame; po kablelio rašome kintamųjų pavadinimus. Tipai aprašomi kaip ir printf() atveju, o prieš kintamuosius rašomas ženklas &, išskyrus, kai kintamasis yra eilutės tipo (tekstas, simbolių eilutė).

 

C++ kodas:

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
 int a;
 float b;
 char c;
 char d[10];

 cout << "Įveskite natūralųjį skaičių a:";
 cin >> a;
 cout << "Įveskite realųjį skaičių b:";
 cin >> b;
 cout << "Įveskite simbolį:";
 cin >> c;
 cout << "Įveskite kelis simbolius:";
 cin >> d;

 cout << "a+b=" << a+b << endl;
 cout << c << " ir " << d << endl;
 return 0;
}

 

C++ išvestis aprašoma funkcija cout <<. Kintamieji arba tekstas (tekstas rašomas kabutėse) rašomi už funkcijos. Kintamųjų tipo apibrėžti nereikia. Kaip ir C, galima išvesti veiksmo tarp kintamųjų rezultatą.

Įvestis aprašoma funkcija cin >>. Kintamųjų apibrėžti taip pat nereikia.

 

Tiek C, tiek C++ dažnai prireikia perkelti žymeklį žemyn, pvz. sudarant sąrašą pirkinių. Abiejuose sintaksėse tam galima naudoti simbolius \n, 14 eil. (C). Kaip ir tekstas, jis rašomas kabutėse, cout >> arba printf() funkcijose. C++ perkelti žymeklį taip pat galima funkcijoje cout prirašant endl, 17-18 eil.

 

Programos vykdymo pavyzdys: