Funkcijų prototipai Spausdinti
( 4 Votes )

Parašė Vidmantas Šarkys   

Kiekvienoje programoje privalo egzistuoti pagrindinė funkcija main(), iš kurios kreipiamasi į paprogrames - vartotojo sukurtas funkcijas. Itin patogu, kai funkcija main() yra gerai matomoje ir lengvai pasiekiamoje vietoje, kadangi ją redaguoti tenka dažniausiai. Tiesa, C++ kompiliatorius reikalauja, kad funkcija main() būtų aprašyta žemiau visų kitų funkcijų, kas vartotojui dažnai gali būti ne itin priimtina patogumo atžvilgiu. Tam, kad būtų galima kompiliatorių "apgauti", naudojami funkcijų prototipai.

#include <iostream>
using namespace std;

int m=5, n=2;
int dalyba(int , int);		//1 prototipas
int sudetis( int a, int b);	// 2 prototipas

int main()
{
 cout << dalyba(m, n) << endl;
 cout << sudetis(n, m) << endl;
 return 0;
}

int dalyba(int a , int b)			//funkcijų aprašai
{
 return (a/b);
} 

int sudetis(int a, int b)
{
 return (a+b);
}

Prototipai - tai funkcijų antraštės globaliųjų aprašų skyriuje. Pastebėkime, kad, kitaip nei su funkcijų antraštėmis, po prototipų dedamas kabliataškis. Taip pat prototipuose nebūtina nurodyti konkrečių formaliųjų parametrų (tik jų tipus), kas praverčia, jei nesame tikri, kuriuos kintamuosius naudosime vėliau. Po funkcijos main() seka standartiniai pilni funkcijų aprašymai.