Pirma programa Spausdinti
( 19 Votes )

Parašė Vidmantas Šarkys   

Šiame skyriuje apžvelgsime elementariausios programos pavyzdį, susipažinsime su FPS kalbos pagrindais.

Pasirinkę "Kurti programą", gauname štai tokį langą:

Tai pavyzdinė FPS programa, kurios paskirtis ekrane atspausdinti žodį "Labas". Programos kodą sudaro vos 5 teksto eilutės, tačiau su programavimu prieš tai nesusidūrusiam žmogui netgi tokia elementari programa gali būti nesuprantama. Pažvelkime į kodą iš arčiau:

 

 

Numeriu 1 pažymėta eilutė - standartinė ir būtina kiekvienoje programoje. Žodžiu "program" visada pradedamas programos kodas. Iškart po jo seka norimas programos pavadinimas. Šiuo atveju programa bus pavadinta "Bevardė3". Jūs galite šį pavadinimą ištrinti, ir vietoj jo parašyti jūsų pageidaujamą. Tiesa, vertėtų prisiminti, jog programos pavadinime negali būti tarpų. Jei norite programą pavadinti dvejais ar daugiau žodžių, tarp jų naudokite tarp simbolį " _ " .

Po pavadinimo yra aprašomi programos kintamieji, tačiau mūsų elementarioje programoje jų nėra. Plačiau apie kintamuosius skaitykite tokio pat pavadinimo skyriuje.

Numeriu 2 pažymėti du programos elementai : "begin" ir "end". Žinoma, kad anglų kalboje šie žodžiai reiškia atitinkamai "pradėti" ir "baigti". Jų reikšmės programoje tokios pat - sakinys "begin" pradeda programos vykdymą, "end" jį užbaigia.  Programos dalis, kurią riboja šie du sakiniai dar vadinama bloku. Programoje gali būti daugybė skirtingų blokų. Mūsų nagrinėjimasis - pagrindinis programos blokas, kuris privalo būti kiekvienoje programoje. Pagrindiniame bloke po "end" visuomet rašomas taškas, kas parodo, jog toje vietoje baigiasi ir pati programa.

3 ir 4 numeriu pažymėtas dalis plačiau nagrinėsime skyriuje "Įvestis/Išvestis". Paprastai tariant, "WriteLn" liepią programai tekstą rašyti, o "ReadLn" - skaityti. "ReadLn" priverčia programą laukti, kol vartotojas įves simbolį ar paspaus Enter klavišą. Šiuo atveju mūsų tikslas ne ką nors nuskaityti, o tiesiog neleisti vykdomai programai išsijungti, kol mes to nenorime. Turėjote pastebėti skliaustuose prie "WriteLn" parašytą lietuvišką žodį "labas". Skliaustuose įrašome tai, ką programa turės išspausdinti ekrane ( arba tai, ką norėsime nuskaityti, "ReadLn" atveju). Šiuo atveju norime parašyti vieną žodį. Turėjo iškilti klausimas - kam tos kabutės abipus lietuviško pasisveikinimo? Kabutės parodo, jog spausdinsime tekstą. Parašius tekstą be kabučių, programa parodys, jog yra klaida.

Po abiejų nagrinėjamų dalių, kaip ir po programos pavadinimo, dedamas " ; " ženklas. Neatsitiktinai. Lietuvių ar užsienio kalbose sakiniai baigiami taškais, o štai FPS kalboje- kabliataškiais. Free Pascal sakinio negali sudaryti daugiau kaip vienas veiksmas: arba rašome, arba skaitome, arba priskiriame reiškmę. Po kiekvieno sakinio būtina padėti kabliataškį, kitaip programa neras sakinio pabaigos ir lieps ištaisyti klaidą. Atkreipkite dėmesį, kad po "begin" ir "end" šis simbolis nerašomas, išskyrus atvejus, kai programą sudaro ne tik pagrindinis blokas ( tuomet tik po "end" rašome kabliataškį).

Taigi, kątik susipažinome su paprasčiausia FPS programa. Išbandykime ją. Tam, kad kodas būtų paverstas programos failu ".exe" turime parašytą kodą sukompiliuoti. Tai galime padaryti šalia 5 numeriu pažymėtos ikonos paspaudę geltono aplanko paveiksliuką. Paspaudę žalią grojimo mygtuką, pažymėtą 5 numeriu, mes ne tik sukompiliuosime, bet ir tuo pačiu paleisime sukurtą programą. Tą ir padarykime:

Ekrane pasirodys užrašas, informuojantis, jog programa šiuo metu yra kompiliuojama, t.y. "kepama". Šis užrašas turėtų pranykti po kelių sekundžių, vėliau pasirodys sukurta programa:

Štai ir mūsų programa! Kaip jau minėjau anksčiau, jos paskirtis ir tebuvo parašyti ekrane vieną vienintelį žodį. Vėliau mokysimės sukurti kur kas sudetingesnes ir universalesnes programas, galinčias atlikti daugybę skirtingų veiksmų.