Rašymas į failus Spausdinti
( 8 Votes )

Parašė Aurimas Šimkus   

Rašymą į failus paaiškinsime pavyzdžiu:

#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
int main()
{    
 ofstream Failas("rez.txt");   //priskiriamas failas įrašymui  

 for (int i = 1; i <= 3; i++)
 Failas << i << " ";

 Failas << endl << 5 + 2;

 Failas.close();   //failas uždaromas
 return 0;
}

8-9 programos eilutėse pateikiamas ciklas, kuris į failo pirmają eilutę įarašo skaičių seką nuo 1 iki 3. Kaip matote, taip pat kaip ir spausdinime ekrane (cout), įrašymui į failą naudojamas operatorius <<.

11 kodo eilutėje pateikiamas veiksmo rezultato įrašymas į failo antrąją eilute. Norint, kad būtų perkelta eilutė, prieš įrašomą tekstą reikia prirašyti operatorių endl. Eilutėje bus išspausdintas rezultatas 7.

Failo rez.txt turinys po programos vykdymo:

 

Pastaba! Pagal nutylėjimą, prieš atidarant failą, visas failo turinys yra ištrinamas. Norint vis papildyti failo turinį, jį priskiriant reikia prirašyti papildomą argumentą - ios::app:

ofstream Failas("rez.txt", ios::app);