Ciklų naudojimas


Šis testas Jums padės įvertinti savo gebėjimus naudotis while, do..while bei for ciklais. Norint sėkmingai atlikti šį testą, Jums taip pat reikės mokėti naudoti sąlyginius sakinius bei kitus programavimo C/C++ pagrindus.
Developed by ARI Soft.