Ciklas do..while Spausdinti
( 9 Votes )

Parašė Aurimas Šimkus   

Pateikiame ciklo do...while pavyzdį. Pavyzdyje pateikiama programa sukeičia įvedamo skaičiaus skaitmenis vietomis ir išspausdiną gautąjį skaičių:

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
 int sk=0;
 int sk2=0;
 int temp=0;

 printf("Iveskite skaiciu: \n");
 scanf("%d", &sk);
 temp = sk;

 do
 {
 sk2 = 10*sk2 + temp % 10;  //% - išskiria liekaną 
 temp = temp / 10;        // / - išskiria sveikąją dalį
 } while (temp != 0);       //sąlyga

 printf ("\nSkaiciaus %d skaitmenis sukeite vietomis gauname skaiciu %d\n\n", sk, sk2); 
 return 0;
}


15-16 eilutėse aprašomos operacijos - antrojo skaičiaus (rezultato) sudarymas ir duotojo skaičiaus skaidymas, tam, kad iš jo sudarytų antrąjį skaičių. Ciklas vykdomas tol, kol duotasis skaičius nėra pilnai išskaidytas - lygus nuliui.

 

Programos vykdymo pavyzdys: